องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก ยินดีต้อนรับ 

 
 
ฝ่ายบริหาร  |  ฝ่ายนิติบัญญัติ  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา
 
นายบุญเทียม บรรยง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก
นายรุ่ง บรรยงค์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก
ส.ต.ท.บุรินทร์ บุญรับ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก
นายสวัสดิ์ สมหงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
นายทองใส สีสิ่ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายอุดม จั้นวันดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
นายทินกร ประการะโน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
นางสาวสายสุดา หมั่นอุตส่าห์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นายครรชิต เมตไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
นางบานเย็น กลิ่นหอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นางอรชา นาราษฎร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
นายมโนรมย์ เทียมทะนงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
นางสาวสวาง บรรยงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
นางน้ำฝน พันธ์ยาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
นายสมควร มิสา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
การจองระบบคิวออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
facebook
รายงานกิจการสภา
สถานที่น่าสนใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ชวนชิมชวนช็อป
เช็คเมล์
ความรู้ / บทความ
เข้าระบบ
ติดต่อเรา